Centrum savalle

In ons gezondheidscentrum zijn 5 huisartsenpraktijken gevestigd. Elke praktijk werkt voor de eigen patiëntenpopulatie. Wij hebben een gemeenschappelijke wachtkamer. De assistente achter de ontvangstbalie werkt voor ons allen. In de ruimte achter deze balie zijn de assistentes van de diverse praktijken werkzaam. Onze praktijk heeft dus eigen vaste assistentes in dienst.

In ons pand hebben wij een grote gemeenschappelijke kamer waarin wij spoedgevallen kunnen behandelen of kleine ingrepen kunnen verrichten. In het gebouw zijn een AED (defribrillator bij hartstilstand) en andere benodigdheden voor spoedgevallen aanwezig.

De huisartsenpraktijken werken samen met praktijkverpleegkundigen voor de zorg van onder andere de diabetespatiënten en de patiënten met chronische longziekten. Verder kunnen wij mensen met psychosociale klachten zonodig direct doorverwijzen naar de sociaal psychiatrisch verpleegkundige die in ons pand werkt.

Tevens wordt er 5 dagen in de week bloed afgenomen.

Met elkaar hebben wij de beschikking over 24- uursbloeddrukmeters, een ECG apparaat en een doppler apparaat.

In hetzelfde pand is een grote apotheek gevestigd.

  • Botman & Bijlard | praktijk
  • Botman & Bijlard | praktijk
  • Botman & Bijlard | praktijk