Specialisten

Wij werken intensief samen met het HMC. Sinds een aantal jaren worden er zogenaamde meekijkconsulten gedaan door een aantal specialisten in onze praktijk. De specialist kijkt met de huisarts mee naar het probleem waar de patiënt mee komt. Dit gaat niet ten koste van het eigen risico.

Op vrijdagmiddagen houdt de heer Frederiks, cardioloog spreekuur. Naast meekijkconsulten doet hij ook een regulier cardiologie spreekuur op die middag op onze locatie.

Om de dinsdag maakt een radioloog echo’s die door de huisarts zijn aangevraagd.

Eens in de 4 weken, op vrijdagmiddag, doet de heer den Hollander, orthopeed, meekijkconsulten voor klachten van het bewegingsapparaat.

Botman & Bijlard | Frederiks

Dr. J. Frederiks, cardioloog

Echospreekuur

Echospreekuur met een radioloog van het HMC

Botman & Bijlard | den Hollander

Dr. P. den Hollander, orthopeed