Specialisten

Sinds 2011 hebben wij een zogenaamde buitenpoli van het HMC. Op dinsdag zijn de heer Frederiks, cardioloog, en de heer van den Berg, longarts, een dagdeel aanwezig. Naast hun gewone spreekuur doen zij bij ons zogenaamde meekijkconsulten. Zij denken dan met ons mee en geven ons advies. Laagdrempelig, zonder verwijzing naar de tweedelijn en zonder extra kosten voor u.

Botman & Bijlard | Frederiks

Dr. J. Frederiks, cardioloog

Botman & Bijlard | van den Berg

Dr. J. van den Berg, longarts

Botman & Bijlard | den Hollander

Dr. P. den Hollander, orthopeed