Het kan voorkomen dat u een klacht over ons heeft. Wij hopen dat u deze allereerst met onszelf komt bespreken.

Downloadt u bij een klacht aub het klachtenformulier en print het uit. U kunt het formulier in een gesloten envelop in bij de balie inleveren ter attentie van (een van) de dokters. U ontvangt dan een ontvangstbevestiging.

klachtenformulier

Is dit te lastig voor u of komt u er met ons niet uit, dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen de klacht te bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk. Voor meer informatie omtrent de klachtenfunctionaris kunt u zich wenden tot HADOKS. www.hadoks.nl/patienten/klachtenregeling

Als u er met uw huisarts en met bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Wij zijn hiertoe aangesloten bij de SKGE, Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijns Gezondheidszorg. De onafhankelijke commissie bestaat uit een voorzitter (jurist) en uit leden namens de patiënten en uit leden namens de huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris die ook jurist is.

Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend. Meer informatie kunt u in de folder vinden bij de balie en op www.skge.nl


Spoednummer: 070 3860945          Tel: 070 3869572          Fax: 070 3863494          Avond/nacht/weekend dienst: 070 3469669

Copyright © 2024 Botman & Bijlard, Aan de inhoud van deze site kunnen geen rechten worden ontleend.