Langzamerhand krijgen wij meer inzicht in de vaccinatieprocedure. De totale doelgroep die door ons gevaccin\neerd zal worden, is nog niet helemaal vastgesteld. Deze behelst waarschijnlijk de 60 plussers en de 18 plussers met een medisch risico. (longziekten, diabetes etc). Wij krijgen de komende periode per keer vanuit onze beroepsgroep te horen wie wij dienen uit te nodigen voor de vaccinatie. Dat zullen aanvankelijk kleine groepjes mensen zijn, ivm de schaarste van het vaccin. Hierbij gaat het waarschijnlijk in volgorde van afnemende leeftijd. Wij hopen en verwachten dat deze gehele groep "ouderen en mensen met een risico" nog in de lente in zijn totaliteit gevaccineerd zal zijn. Uiteraard prikken wij onze patienten die niet meer naar de praktijk kunnen komen, aan huis, zoals we dat ook met de griepprik doen.


De prik zal gratis zijn! Door de ingewikkelde vaccinatie per cohort, akn het zijn dat u per ongeluk door zowel ons, als de GGD wordt uitgenodigd. Ga dan bij voorkeur naar de GGD ivm schaarste bij ons. Ga nooit in op andere aanbieders dan de GGD, de zorginstelling waar u werkzaam bent of uw huisarts (die bestaan namelijk niet echt). 


U zult van ons op het voor u vastgestelde moment, een uitnodiging krijgen met een datum en een tijdstip. Het gaat om 2 momenten, u krijgt namelijk 2 prikken, met 3 weken tussenpauze. Ivm de voor ons complexe logistieke organisatie, is het van groot belang dat u zich daaraan houdt. Nogmaals, wij kunnen en mogen uw plek in de vastgestelde planning niet naar voren halen. 


Heeft u covid gehad binnen 4 weken voor het voor u geplande moment, dient u de vaccinatie uit te stellen. Ook als u zwanger bent, adviseren wij u af te wachten of uw persoonlijlke situatie met ons te bespreken. Mensen die bloedverdunners gebruiken lopen een klein risico op een bloeding op de prikplaats. Heeft u koorts, stel dan de prik ook even uit. Voor mensen met epilepsie geldt, dat er per persoon een afweging gemaakt moet worden. Doet u dat bij voor keur met uw neuroloog. 


De vaccinatie is veilig, ondanks de snelheid waarmee het vaccin ontwikkeld is, is er geen enkele veiligheidstoets overgeslagen. De bijwerkingen die worden gemeld zijn mild.U kunt eventueel wat pijn krijgen op de prikplaats, wat moe zijn of wat koorts krijgen. Dit duurt hoogstens enkele dagen.


Op deze plek zullen wij nieuws blijven publiceren. Probeert u uw vragen (ook over het vaccin zelf)  eerst op te zoeken op de site van het RIVM. U begrijpt dat onze telefoonlijnen in deze tijden snel overbezet zijn. 


We kunnen niet wachten met het vaccineren!!!

Delen:

Spoednummer: 070 3860945          Tel: 070 3869572          Fax: 070 3863494          Avond/nacht/weekend dienst: 070 3469669

Copyright © 2024 Botman & Bijlard, Aan de inhoud van deze site kunnen geen rechten worden ontleend.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat we je de best mogelijke ervaring op onze website kunnen aanbieden. Wij maken geen gebruik van trackers en reclamemiddelen. Er worden door ons geen verdere gegevens verzameld en gebruikt voor andere doeleinden.

Meer info Toestaan