NIEUWSBRIEF 2020


 


FeestFeestFeest


Onze huisartsenpraktijk bestaat 1 juli TWINTIG jaar. Wij zijn begin 1999 gaan samenwerken en op 1 juli 2000 is de maatschap echt gestart.


Wij zijn nog dagelijks heel erg blij met onze praktijk, met ons prachtige vak en met ons fijne team. Wij hopen nog jaren samen te kunnen werken en u de betrokken huisartsgeneeskunde te kunnen leveren die wij voorstaan.


 


Website


Trots kunnen wij u vertellen dat onze geheel vernieuwde website halverwege juni "live" is gegaan. Naast veel informatie en voor u herkenbare foto's, is het op deze website nog makkelijker geworden om on line met ons in contact te komen voor het maken van afspraken, aanvragen van herhaalrecepten en het aanvragen van een e- consult. U doet dat om via de website naar het zogenaamde "mijngezondheid.net" (MGN) zorgportaal te gaan. Dat is een beveiligde omgeving waar u met uw DigiD in kunt komen. Wij nodigen u van harte uit de website te bezoeken. Hiermee helpt u ons ook om deze voor u en anderen makkelijker vindbaar te maken. Mocht u onjuistheden aantreffen, vragen wij u die te melden.


 


Project "OPEN"


Vanaf heden hebben wij de plicht u de mogelijkheid te geven om electronisch uw dossier te kunnen inzien. Dit heeft als doel de communicatie tussen de dokter en de patiënt te verbeteren. Hen de kans te geven zich voor te bereiden op het consult, de verantwoordelijkheid van de pantiënt te vergroten en beter "samen" de beslissingen te kunnen nemen. Onze praktijk biedt u al jaren de mogelijkheid tot het inzien van bepaalde delen van uw dossier, via het hierbovengenoemde MGN portaal. De software leverancier heeft daar nu echter een aantal mogelijklheden aan toegevoegd. Zo kunt u de door ons gestelde diagnose en het met u besproken plan teruglezen. Wij zullen u hier binnenkort verder over informeren.


 


Griepvaccinaties 2020


Dit jaar zullen de griepvaccinaties gegeven worden op woensdag 16 en donderdag 17 oktober van 18-20 uur s avonds. U wordt hiervoor met een brief uitgenodigd. Er zullen in verband met de corona crisis strikte veiligheidsmaatregelen getroffen worden. In verband hiermee verzoeken wij u dringend om de griepprik in het voor u aangewezen tijdsslot te komen halen. Een aantal mensen komt ook in aanmerking voor de nieuwe pneumococcenvaccinatie. U wordt over al deze zakeni n de brief geinformeerd. 


 


Corona


Na een paar vreemde maanden, is onze zorg voor het grootste deel gelukkig genormaliseerd. De maatregelen in de praktijk voor uw en onze veiligheid worden uiteraard nog strikt nageleefd. U kunt zich via de GGD laten testen als u klachten heeft. Belt u ons alleen als u voor deze klachten een dokter nodig denkt te hebben. Zie onze eerdere nieuwsbrieven op deze website voor verdere informatie.


 


 


 

Delen:

Spoednummer: 070 3860945          Tel: 070 3869572          Fax: 070 3863494          Avond/nacht/weekend dienst: 070 3469669

Copyright © 2024 Botman & Bijlard, Aan de inhoud van deze site kunnen geen rechten worden ontleend.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat we je de best mogelijke ervaring op onze website kunnen aanbieden. Wij maken geen gebruik van trackers en reclamemiddelen. Er worden door ons geen verdere gegevens verzameld en gebruikt voor andere doeleinden.

Meer info Toestaan