Nieuwsbrief september  2020


 


Corona update


Zoals u merkt neemt het aantal corona besmettingen in ons land, en onze regio, weer toe. Wij vinden dat een zorgelijke ontwikkeling. Zorgt u alstublieft goed voor u zelf en uw naasten. Houdt u zich aan de “regels” en wijs elkaar daarop. Met elkaar kunnen we erger voorkomen.


De maatregelen in de praktijk voor uw en onze veiligheid worden uiteraard nog strikt nageleefd. Zo zijn er schermen in de wachtkamer geplaatst, zijn er looproutes en dragen wij, indien nodig, een mondkapje. Wij kunnen u ook vragen deze te dragen. Er hangt desinfectiemiddel bij de ingang van de spreekkamers. De ruimtes worden uiteraard regelmatig gereinigd.


Laat u zich alstublieft bij de minste klachten SNEL testen via de GGD. Belt u ons alleen als u voor deze klachten een dokter nodig denkt te hebben. KOM NIET MET LUCHTWEGKLACHTEN naar de praktijk. De speciale corona huisartsenpost in het HAGA is nog operationeel en wij kunnen u, indien nodig, daarheen verwijzen na een telefonsich of video consult. 


Als het aantal besmettingen toe blijft nemen zullen wij de mogelijkheid om via onze website afspraken te maken, weer tijdelijk moeten stoppen. Dit voor uw en onze veilgheid. Wij controleren aan de telefoon immers streng op het hebben van luchtwegklachten. 


Zie onze eerdere nieuwsbrieven op deze website voor verdere informatie


 


Griepvaccinaties 2020


Dit jaar zullen de griepvaccinaties gegeven worden op woensdag 14 en donderdag 15 oktober van 18-20 uur 's avonds. U wordt hiervoor met een brief uitgenodigd. Er zullen in verband met de corona crisis strikte veiligheidsmaatregelen getroffen worden. In verband hiermee verzoeken wij u dringend om de griepprik in het voor u aangewezen tijdsslot te komen halen. Wilt u een mondkapje dragen? Een aantal mensen komt ook in aanmerking voor de nieuwe pneumococcenvaccinatie. U wordt over al deze zaken in de brief geinformeerd.


 


Project "OPEN"


In de vorige nieuwsbief informeerden wij u over het zogenaamde project “open”.  Vanaf 1 juli hebben wij wettelijk de plicht u de mogelijkheid te geven uw dossier electronisch in te zien. Dit heeft als doel de communicatie tussen de dokter en u verder te verbeteren. U de kans te geven zich voor te bereiden op het consult, de verantwoordelijkheid van de patiënt te vergroten en beter "samen" de beslissingen te kunnen nemen.


Onze praktijk biedt u al jaren de mogelijkheid tot het inzien van bepaalde delen van uw dossier, via het hierbovengenoemde MGN portaal. De software leverancier heeft daar nu echter een aantal mogelijkheden aan toegevoegd.


U had al toegang tot uw zogenoemde “probleemlijst” (de lijst van diagnoses die gesteld zijn), uw medicatie en laboratoriumgegevens. Daar is nu inzicht in de zogenaamde E-  (evaluatie/ conclusie)  en P- (plan)regel aan toegevoegd. Dat betekent dat u thuis kunt nalezen wat we hebben geconcludeerd en welk plan of therapie we hebben voorgesteld. Uiteraard proberen wij dat in voor u begrijpelijke taal te doen.  U zult echter begrijpen dat het, (zeker in de “E regel”)  niet altijd lukt om een medische term te vermijden. Behalve het nalezen, kunt u dit ook gebruiken om een consult beter voor te bereiden, als u bijvoorbeeld terug wilt komen op een oudere klacht. Het is wel zo, dat deze regels pas bij consulten vanaf 1 juli jongstleden te zien zijn.


Wij hopen dat het u zo duidelijk is. Wij nodigen u van harte uit om deze nieuwe toepassing eens te bekijken.


Verder blijven we iedereen aanmoedigen om de bestaande e-health mogelijkheden te gebruiken. Gebruik het patienten portaal van Mijngezondheid.net het maken van afspraken, e-consulten en herhaalrecepten aanvragen. U komt hier via onze vernieuwde website. U heeft hiervoor wel digi d nodig.


 


Afscheid en Welkom


Na een aantal jaar bij ons gewerkt te hebben, vertrekt onze assistente Marianne Vroom naar een functie op de kinderpoli van het HMC. Wij vinden het jammer dat ze weggaat (zij gelukkig ook) en wensen haar het allerbeste.


Haar werk zal worden overgenomen door onze bestaande assistentes Barbara en Esther. Zij werken vanaf 1 september allebei ruim 30 uur per week voor ons. Zo krijgt u altijd een bekende stem aan de lijn.


Vanaf 1 september verwelkomen wij een nieuwe praktijkmanager. Haar naam is Brigitte Thieme-Dijkhuizen. Zij wordt de spin in het web en pakt alle praktische zaken op rondom kwaliteit, personeel, beleid, organisatie en middelen. Wij zijn erg blij met haar komst.


Op 1 oktober tot ons verdriet onze longverpleegkundige Joke Bakker afscheid van onze praktijk. Joke heeft zich jarenlang enorm ingezet, we zullen haar missen en wensen ook haar het allerbeste toe.


Haar taken zullen worden overgenomen door Andrea van der Steen, u kent haar wellicht al. Zij is immers al vele jaren onze fijne diabetesverpleegkundige. Wij zijn heel blij dat zij dit gaat doen.


Een voordeel van de personeelswisselingen is dat het team iets kleiner is geworden. Dat maakt de communicatie onderling nog beter.


Op 1 september zal de specialist ouderengeneeskunde dr. Muhammad afscheid nemen en vervangen worden door dr. Ten Klooster. Ook zij zal weer 3 maanden bij ons blijven.


FeestFeestFeest


In de vorige nieuwsbrief meldden wij u ons 20 jarig bestaan. Wij waren zeer blij verrast door de vele hartelijke reacties op dit bericht! Dank daarvoor


Wist  u dat ?


U medicijnresten niet door het toilet moet spoelen? Anders komen de resten in het riool en afvalwater terecht. Dit is zeer schadelijk voor het milieu! Levert u uw resten (dus ook een los pilletje) in bij de apotheek of bij het afvalpunt van de gemeente. Zo helpt u om uw en ons water gezond te houden.

Delen:

Spoednummer: 070 3860945          Tel: 070 3869572          Fax: 070 3863494          Avond/nacht/weekend dienst: 070 3469669

Copyright © 2024 Botman & Bijlard, Aan de inhoud van deze site kunnen geen rechten worden ontleend.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat we je de best mogelijke ervaring op onze website kunnen aanbieden. Wij maken geen gebruik van trackers en reclamemiddelen. Er worden door ons geen verdere gegevens verzameld en gebruikt voor andere doeleinden.

Meer info Toestaan